Poloha dieťaťa vo vašej maternici sa nazýva prezentácia plodu. Počas tehotenstva sa vaše dieťa bude pohybovať v maternici. Na začiatku je dieťa dosť malé na to, aby sa mohlo voľne pohybovať. Možno ste tento pohyb za posledných pár mesiacov dokonca cítili. Čím väčšie je dieťa, tým je pohyb obmedzenejší. S blížiacim sa koncom tehotenstva sa dieťa začne posúvať do polohy vhodnej na narodenie. To zvyčajne spočíva v prevrátení, aby dieťa malo v brušku hlavu dole. Dieťa sa začne posúvať dole v maternici a pripraví sa na pôrodné cesty počas pôrodu. Dieťa sa vo všeobecnosti umiestňuje do „východiskovej polohy“, viac-menej od ôsmeho mesiaca tehotenstva, čo sa však môže stať neskôr alebo dokonca krátko pred pôrodom, ak žena už mala deti. Toto sa nazýva hniezdenie.