S výkonnou riaditeľkou Českého plynárenského zväzu Lenkou Kovačovskou sme sa rozprávali o tom, že zemný plyn by mal byť súčasťou Taxonómie udržateľných investícii, či sú reálne podmienky pre jeho náhradu obnoviteľnými plynmi i o tom, že západ Európy neberie v plynárenstve príliš ohľad na svojich stredo- a východoeurópskych partnerov. 

Otvorene o plyne je prvý plynárenský podcast, ktorý prináša informácie zo zákulisia odvetvia. Venuje sa aj zmenám a novinkám v plynárenstve so zaujímavými hosťami.