S Martinom Trickom zo spoločnosti Veolia Energia Slovenska sme sa rozprávali o novom projekte spoločnosti, ktorý prepája energetiku a odpadové hospodárstvo. Výsledkom bude produkcia biometánu a vodíka pre lokálne potreby priemyslu, dopravy. Priľahlé mesto Žiar nad Hronom by tak malo získať dodávky iba zelenej energie do roku 2030.

Otvorene o plyne je prvý plynárenský podcast, ktorý prináša informácie zo zákulisia odvetvia. Venuje sa aj zmenám a novinkám v plynárenstve so zaujímavými hosťami.