Môžeme vôbec hodnotiť druhú osobu? Nalepovať statické nálepky na dynamickú osobu?

V dnešnom podcaste nadviažeme na poslednú tému, a síce ako zbierať spätnú väzbu od kolegov, zamestnancov, či partnerov. 

Spätná väzba sa zvykne zamieňať za hodnotenie a reflexiu. Každý z týchto pojmov však má svoje špecifiká, ktoré je dobré poznať. Často aj s dobrým úmyslom dávame ostatným “spätnú väzbu”, avšak čo v skutočnosti robíme je, že ich hodnotíme alebo kritizujeme.

Aké sú rozdiely medzi hodnotením, reflexiou, a spätnou väzbou a ako a kedy ich používať v dnešnom podcaste rozoberú už tradične naša Domča a Čajsi. 

V podcaste sme spomínali: 

Vzdelávací program Večerná škola: https://www.otvorenahra.sk/autenticky-lider-v-agilnom-prostredi/

Viac o témach spomínaných v podcaste: 

https://www.otvorenahra.sk/ako-podat-kritiku-a-nenarobit-si-pritom-nepriatelov/

https://www.otvorenahra.sk/kviz-viete-pouzivat-ja-vyroky-kviz1/

https://www.otvorenahra.sk/preco-kritika-boli/

Sleduj nás:

Facebook: https://www.facebook.com/otvorenahra

Instagram: https://www.instagram.com/otvorenahra.sk/

Linked-In: http://bit.ly/3EQDdkT