Pri hľadaní partnera zohráva úlohu to z akého rodinného prostredia pochádzame. Aj preto sa môže stať, že si podvedome vyberáme stále rovnaké typy partnerov. Platí to aj v prípade, že rodičia nám neboli práve príkladom fungujúceho a zdravého vzťahu. Často máme tendenciu uveriť aj rôznym romantickým mýtom, napríklad, že pravá láska je len jedna, alebo že nám partner naplní naše potreby. Na vzťahoch treba však dlhodobo pracovať a hlavnou esenciou je komunikácia. Dôležité sú aj maličkosti, napríklad, že sa potešíme, keď ten druhý príde domov a zaujímame sa aký mal deň. Hosťom tejto časti bol psychológ-psychoterapeut a socioterapeut Ľudo Dobšovič.