Ľubovnianske múzeum v tomto čase spravuje niekoľko tisíc zbierkových predmetov. Bohatý zbierkový fond múzea z najrozličnejších materiálov a z rôznych období. Každá zbierka, ktorá sa do múzea narodí, svojím prijatím, prežije bohatý muzeálny život. Ochrana zbierkového fondu je základnou činnosťou každého múzea a aj to Ľubovnianske si kladie za cieľ spracovávať, zbierať a ochraňovať všetko to, čo nám zanechali naši predkovia. Toto historické dedičstvo tak môžu sprístupňovať aj návštevníkom a uchovávať ich pre budúce generácie. Našim dnešným hosťom je archivárka a dokumentátorka Františka Marcinová.