Obradové tance sú pre nás pozostatkami starého sveta, v ktorom mal tanec nenahraditeľné miesto. Niesol v sebe symbolické významy, ktoré obrady dopĺňali, vysvetľovali či spoluvytvárali. Obradové tance pre nás tvoria sofistikované, vzácne, takmer stratené dedičstvo. Ich význam v rituáloch, ich špecifických formách, interpretoch, miestach čase a metaforách i vo zvláštnej atmosfére možno pochopiť len pri poznaní minulosti, zmýšľania a viery. Aj toto sa čitateľ dozvie v novej publikácie Chorovody na Slovensku. Hosťom podcastu Podcastle bola tentoraz autorka publikácie, etnografka a múzejníčka Katarína Babčáková.

Autor: Ľubovnianske múzeum

Hudba: DSS Vinok