Podcasty zamerané na osobný rast, podnikanie, inšpiráciu spoznanie a objavenie svojich silných a slabých stránok.

Web podcastu, kontaktný email

Kategórie:

Tento podcast vychádza od 27. 5. 2021 info