Záleží nám na tom, aby svet okolo nás fungoval lepšie.
Chceme prispieť k väčšej dôvere v podnikateľské prostredie, k posilňovaniu vzájomnej spolupráce a predstavovať skutočných lídrov. To však nie je možné bez presných informácií a diskusie.
Na to je tu PORADA!
Rozhovory na PORADE sú dlhšie, niekedy vážne, no vždy zaujímavé!
Snažia sa ísť do hĺbky a obsiahnuť témy, o ktorých hostia inde nehovoria.
#NEUROPEA

Epizódy