Zvyčajné datovanie kánonických evanjelií podľa Matúša, Marka, Lukáša a Jána sa pohybuje v rozmedzí rokov 70 až 100. Dnes chcem poukázať na to, že evanjeliá, a aj Skutky apoštolov môžeme datovať do skorších rokov, a to pred rok 70. Evanjeliá boli napísané dostatočne skoro po opisovaných udalostiach, čo je jeden z dôvodov, prečo im dôverovať. Daní svedkovia boli na "mieste činu".

Odporúčané zdroje a literatúra:
Akin, J. 20 Answers: The Gospels.
Akin, J. A Daily Defense
Akin, J. The Bible Is a Catholic Book
Pitre, B. The Case for Jesus, ch. 7.
http://jimmyakin.com/2020/12/when-were-the-gospels-written.html
https://www.youtube.com/watch?v=ZSU6s-n1eXE
https://www.youtube.com/watch?v=lrF1tlrqrbI
https://www.youtube.com/watch?v=sYx6re1zTRg