Slovenský hydrometeorologický ústav sú vlastne tri veľké meracie systémy pod jednou strechou. Meteorológia, hydrológia a kvalita ovzdušia. Prvé vydanie podcastov SHMÚ. S kým iným ako priamo s generálnym riaditeľom SHMÚ Martinom Benkom začíname prvý podcast na tému „Zameranie a činnosť SHMÚ“, kde budeme hovoriť o tom, aké úlohy plní táto inštitúcia a pre koho sú výsledky jej činnosti dôležité.