Rozhovor o lakomstve, túžbe mať viac aj o dôvere v Boha s gréckokatolíckym kňazom Markom Durlákom.
„Pokiaľ človek má prostriedky a môže urobiť svoj život i život iných lepším, pestrejším, má ich na to využiť. Ak si to nedopraje s tým argumentom, že musí stále šetriť, je vlastne lakomý,“ hovorí v ďalšom rozhovore zo seriálu o čnostiach a nerestiach otec Marko Durlák, ktorý pôsobí na Dikastériu pre východné cirkvi v Ríme.
Môže sa zdať, že chudobný je do istej miery uchránený pred hriechom lakomstva. S lakomstvom však veľmi úzko súvisí chamtivosť. Niekedy sa aj takto zvykne označovať táto neresť.
„Chudoba sama osebe nie je čnosť, ktorá by nám získala nebeské kráľovstvo. Aj chudobný môže byť chamtivý, zožierať sa túžbou po tom, čo nemá, a žiadostivým okom zazerať po majetku iných.“
Lakomstvo sa netýka len majetku a peňazí. Môžeme sa s ním stretnúť aj v duchovnej oblasti.
„Ťažkosť niečoho sa vzdať môžeme aplikovať aj na čas – vzdať sa svojho času pre blížneho,“ vysvetľuje kňaz Marko Durlák.
V rozhovore tiež približuje konkrétne prejavy lakomstva, ktoré na prvý pohľad ani nemusíme rozpoznať. Hovorí aj o tom, ako náš sklon k lakomstvu súvisí s dôverou v Boha a ako účinne bojovať proti tejto neresti.