Týždenný súhrn diania v kresťanskom svete od redaktora Sveta kresťanstva Pavla Rábaru.

V aktuálnom súhrne sa dozviete:

aké nové kroky urobila cirkev na Slovensku v oblasti boja proti zneužívaniu detí,  
kto bude slovenským parlamentným kaplánom
a akú encykliku by privítal arcibiskup Ševčuk z Ukrajiny.