Na sklonku prvej svetovej vojny sa v cárskom Rusku odohrala séria revolúcií, ktorá zmenila veľkú časť sveta na najbližšie desaťročia. Robotnícky ľud na čele s “profesionálnym revolucionárom” Vladimírom Iľjičom Leninom, a tajnou políciou Čekou za chrbtom, odstránil cársku rodinu, odmietol výsledky volieb a zaviedol takzvanú diktatúru proletariátu.

Čo to presne znamenalo a ako to ovplyvnilo boje Ruska v prvej svetovej vojne? Čo povedal Lenin na smrteľnej posteli a je možné, aby jedna z dcér posledného ruského cára Anastázia prežila krvavý masaker? Dozviete sa v dejepisom podcaste Tak bolo plnom príbehov zo začiatku 20. storočia.