Preneste sa s nami do čias prvého stabilného slovanského osídlenia na území dnešného Slovenska. Kmene Slovanov bojovali s Avarmi a zo západu, z Franskej ríše sme vanul vplyv ranného kresťanstva. To vytlačilo pôvodné božstvá rovnako ako Mojmír Pribinu a potom Rastislav Mojmíra. Ako si to všetko pamätať? 

Vznik Veľkomoravskej ríše a kultúrny vplyv Konštantína a Metoda sú v dejepise nosnou témou, preto sme sa rozhodli ich spracovať aj my. Ako Slovania žili a boli takí mierumilovní, ako o nich zvyknú písať spisovatelia romantizmu?