Čísla od 1 do 10 a vytvorenie množného čísla od slov víno, pizza, chlapec a dievča a atď.