časovanie slovesa AVERE a jeho použitie, vety a frázy so slovesom