Ivan Sokáč je CEO odpadovej firmy OLO, ktorá je ako podnik vlastnená mestom Bratislava. V rozhovore popisuje skúsenosti zo štúdia na najlepších školách na manažment na svete, rozdiel medzi Slovenskom a zahraničím, ako aj prečo ho lákala pridaná hodnota práce pre verejný sektor.