Ján Šebo je ekonóm, ktorý popri učení na Univerzite Mateja Bela pracuje ako ekonóm na Pláne obnovy o odolnosti, kde dohliada na verejné financie a reformu dôchodkového piliera. V rozhovore popisuje jeho skúsenosť s verejnou správou, potenciál pripravovaných reforiem, ale aj ako by mal vyzerať ideálny dôchodkový systém.