Ako sa máte Slovensko? Nie je to len každodenná zdvorilostná otázka, ale aj názov dlhodobého projektu vedcov zo SAV, ktorí mapujú postoje ľudí v krízových situáciách našej spoločnosti. Podrobnejšie o tom budú hovoriť Vladimíra Čavojová a Jakub Šrol z Ústavu experimentálnej psychológie Centra spoločenských a psychologických vied SAV. Spolu so Stanom Ščepánom vo Vede SK.
Reláciu Veda SK pripravuje RTVS – Slovenský rozhlas, Rádio Slovensko, SRo1.