Význam fonetiky a fonológie v komunikácii | Prečo je v komunikácii dôležitý aj výskum fonetiky a fonológie? Dosiaľ málo prezentovanú tému otvorí vo Vede SK prof. Štefan Beňuš, z Univerzity Konštantína filozofa v Nitre a z Ústavu informatiky Slovenskej akadémie vied. Pýtať sa – aj pozorne počúvať – bude Stano Ščepán. |
Reláciu Veda SK pripravuje RTVS – Slovenský rozhlas, Rádio Slovensko, SRo1.