V poradí štvrtej časti vedeckého podcastu pre deti a mládež bola naším hosťom RNDr. Zuzana Bednáriková, PhD. z Ústavu experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied Košice.

Zvedavé otázky o Alzheimerovej chorobe a jej výskume sa pýtali žiaci Základnej školy s materskou školou Nižná brána 8, Kežmarok.

Za podporu ďakujeme Tepelnému hospodárstvu s. r. o. Košice a grantovému programu Nadácie Tesco – Vy rozhodujete, my pomáhame.

____

Viac sa o Vedeckých brlohoch dozviete na www.vedeckybrloh.sk

Na tvorbe podcastu sa podieľali: Mária Zentková, Renáta Zolnaiová a Peter Kolár.