Tretia časť zo série vedeckých podcastov pre deti a mládež od OZ Vedecký brloh.

Naším hosťom bol Mgr. Andrej Gendiar, PhD. z Centra pre výskum kvantovej informácie z Fyzikálneho ústavu SAV v Bratislave.

V podcaste sa venujeme kvantovej fyzike a jeho základným zákonitostiam. 

Vzhľadom na tému podcast odporúčame končiacim žiakom ZŠ.

Zvedavé otázky sa pýtali žiaci 9. ročníka Základnej školy Krosnianska 4 v Košiciach.

Ospravedlňujeme za nižšiu kvalitu zvukovej nahrávky.

Za podporu pri tvorbe podcastu ďakujeme Tepelnému hospodárstvu s. r. o. Košice.

____

Viac sa o Vedeckých brlohoch dozviete na www.vedeckybrloh.sk

Na tvorbe podcastu sa podieľali: Mária Zentková, Renáta Zolnaiová a Peter Kolár.