Keso je Martin Hodoň // režisér // dramaturg // teoretik // zakladateľ autorského divadelného zoskupenia GAFFA. Keso končí so svojou kariérou. Nie je vyhorený, neživorí, dokonca ani psychicky netrpí. Práca ho baví a je v nej dobrý, ale odkedy sa rozhodol skončiť, vyzerá neuveriteľne spokojne a zdravo. Nemá potuchy, čo bude robiť ďalej.

A ja som cítil akokeby obrovskú lásku a hovoril som si hej ale že ja o ňu // ako nemyslím k ľuďom ale k sebe // že už sa začínam správať tak , že sa nemám rád. Ale vlastne predstava toho že sa vzdá š niečoho presne čo ti ide // čo máš rád a čo je tvoja priama komunikačná cesta // dopiče aj s malinčím // je bolestivá.

S Kesom sme sa tri dni rozprávali o tvorení, duševných javoch a závislostiach. Rozprávali sme sa počas výletov do hôr okolo Nižnej Boce a vysedávania na gánku, pri jazde autom a zaspávaní v posteli.

A k sa opakuje hĺbka tak to je možno akokeby to čo mňa na tom zaujíma.No ale to vedie nutne to vedie k nejakej tichosti // odcudzenosti a ďalším veciam. To nie je cliché. Ty sa dostaneš vlastne na svoj okraj // teda ja to tak zažívam. Aj na margo vzťahov a tak. Niekedy to je aj také že chceš preraziť dno // že si presvedčený o tom že tam kde stojíš tak pod tebou je asi jaskyňa. A niekedy to tušíš // niekedy to vieš iba sa bojíš tam ísť.

Weltschmerzen Sabatikal je adventure // deep listening podcast o umení a živote pre sústredeného poslucháča. Jeho cieľom je sprostredkovať pocit toho, keď sa s niekým dobre porozprávate, aj s chaotickosťou // autenticitou hovoreného slova vrátane vulgarizmov. Toto nie je background listening, nielen kvôli nestálej k̯͎̰͉͙̦͕̽͜v̩̹̙̔̀̀a̼̞̪̝̤͇͆̈̃͞l̢̝̪ͭi̅̚̚҉͕̟ͅẗ͔̣̭̠̜̞́̒ͩͦ͢ͅę̪͕̓̉ͯ ̮̣͍ͧ͢z̢̺͉̰̠̜̰̦̟ͫ̉͗v̛͔̠̼̼̽͑u̿҉͖͓̮k̸̥̦͔̗͍̼͙ͫ̌u̙ͬͩͣͮ͠ͅ.̬̯͙͙̞̭ͧ̈́̊͘

vydané 14. decembra 2021

Weltschmerzen Sabatikal vznikol s finančnou podporou FPU.

//

apart // together // always.

Weltschmerzen013.