András Cséfalvay je výtvarník // docent // pedagóg na fakulte intermédií VŠVU // hudobník. S Andrásom sme sa dva dni rozprávali o učení, peniazoch a láske, rozprávali sme sa počas prechádzok po okolí Studienky a zatiaľčo András vyhrával na ukulele.

Podľa mňa to je jeden z dôvodov prečo to robím akože // v podstate.Lebo vlastne cez lásku sa mi otvára ten pocit že je niečo viac než čo sa dá nejak kvantifikovať alebo čo.Ale to je také akože trápne ale že // vlastne to je ten hlavný prvý styk s tým že vlastne sú tu nejaké veci ktoré neni možné tak nejak realisticky reflektovať.

András hovorí, že ľudia ktorí, majú tak málo hudobných nápadov ako on by nemali mať odvahu vydať album. András považuje svoju hudbu za zaujímavú a preto ho to netrápi. András v roku 2022 vydá vo vydavateľstve Weltschmerzen album The Role of the Church in the Upcoming Environmental Transformation.

Že buď si taký že cynik a // v podstate robíš umenie a obchoduješ s tým a snažíš sa nejak robiť selfmarketing a berieš to ako keby si robil grafiku na billboardy // len proste v nejakých momentoch je to vznešenejšie.Alebo potom si taký akože trošku // až s takými klapkami na očiach // ľavicový že proste všetko má zabezpečiť štát a my len akože tvorme a bozkávajme sa a šírme vírus radosti medzi sebou .Ale mám pocit že toto je tá pozícia ktorá môže kultúru práve dostať ešte hlbšie // lebo budú vlastne vidieť že tá kultúra ajtak vznikne // tu sú ajtak títo obetaví ľudia // to vlastne ani netreba peniaze.

Weltschmerzen Sabatikal je zážitkový podcast o umení a živote pre sústredeného poslucháča. Jeho cieľom je sprostredkovať pocit z toho, keď sa s niekým dobre porozprávate, aj s chaotickosťou // autenticitou hovoreného slova vrátane vulgarizmov. Toto nie je background listening, nielen kvôli nestálej k̯͎̰͉͙̦͕̽͜v̩̹̙̔̀̀a̼̞̪̝̤͇͆̈̃͞l̢̝̪ͭi̅̚̚҉͕̟ͅẗ͔̣̭̠̜̞́̒ͩͦ͢ͅę̪͕̓̉ͯ ̮̣͍ͧ͢z̢̺͉̰̠̜̰̦̟ͫ̉͗v̛͔̠̼̼̽͑u̿҉͖͓̮k̸̥̦͔̗͍̼͙ͫ̌u̙ͬͩͣͮ͠ͅ.̬̯͙͙̞̭ͧ̈́̊͘

vydané 30. decembra 2021.

Weltschmerzen Sabatikal vzniká s finančnou podporou FPÚ.

//

apart // together // always.

weltschmerzen016.