Oblasti územného plánovania, stavebníctva a architektúry sú jej srdcu veľmi blízke. A blízka je jej aj Petržalka, kde žije od narodenia a rada v nej trávi voľný čas. Svoje dve vášne pretavila do užitočnej práce pre samosprávu, kde už niekoľko rokov pôsobí ako komunálna poslankyňa a od februára aj ako druhá zástupkyňa starostu Jána Hrčku. Reč je o Michale Kozákovej, ktorej sme sa v rozhovore okrem iného pýtali na jej pracovné plány a priority na najbližšie volebné obdobie. Jej cieľ je jasný – zjednotiť a zefektívniť procesné prípravy projektových dokumentácií, ako aj využívať všetky možnosti financovania, nielen z interných zdrojov.  “Pri tvorbe projektov sa budem zameriavať aj na vytvorenie harmonogramového poriadku, aby sa úrad aj poslanci vedeli v predstihu pripraviť na rozdelenie personálnych kapacít, financovanie a samotnú realizáciu,” povedala o svojich víziach na aktuálne funkčné obdobie, ku ktorým patrí aj komplexná pasportizácia komunikácií či cyklotrás na území mestskej časti.  Ako ďalej prezradila, jej snahou bude aj revitalizácia zanedbaných vnútroblokov sídliska. “Chcem do nich vniesť život,” uviedla.