Podporujte deti v ich záujmoch. Čím viac podnetov, slobody v rozhodovaní, tým lepšie. Môžu sa tak rozvíjať, plniť si svoje sny, šíriť nadšenie a energiu aj na iných. Taká je aj Mária Bieliková. Aj vďaka tomu sa stala ženou, ktorá sa významne podieľa na posune výskumu na Slovensku. Takýchto ľudí na Slovensku potrebujeme.

Viac ako 30 rokov pôsobila na pôde STU v Bratislave. Študovala na Elektrotechnickej fakulte (neskôr Fakulta elektrotechniky a informatiky), kde pôsobila aj ako docentka a prodekanka. Po vzniku Fakulty informatiky a informačných technológií sa stala jednou z najmladších profesoriek na Slovensku, neskôr dekankou, len 3. ženou na STU v tejto funkcii.

Osobnosť vedy a techniky 2010, IT Osobnosť roka 2016, viedla Výskumné centrum používateľského zážitku a interakcie, na FIIT STU zriadila Centrum priemyselného výskumu a výskumnú skupinu Personalized Web. Bola členkou správnej rady Výskumného centra Európskej komisie, je predsedníčkou správnej rady združenia slovak.AI, členkou profesijných organizácií, vedeckých a odborných výborov a redakčnej rady vedeckých časopisov.

Spoločne s ďalšími odborníkmi založila Kempelenov inštitút inteligentných technológií.

Rozhovor o jej profesionálnej ceste, KInIT-e, talentoch, jej hodnotách a viac:-)