🎙Moderuje: Jana Špiláková
🎙Hosť: Marcel Rypák, Sekcia pre mládež ŽSK

Šéfuje Sekcii pre mládež, ktorá spolupracuje s mládežníckymi organizáciami v Žilinskom kraji  a podporuje neformálne vzdelávanie a záujem o dobrovoľníctvo. Aj tento rok spolu s kolegami pripravili zaujímavé aktivity nielen pre dobrovoľníkov a mladých, ale aj pre rodiny.  

 #zsk #zilinskykraj #sociálnykraj #sekciapremladezsk