🎙Moderuje: Jana Špiláková
🎙Hosť: Veronika Střelcová, koordinátorka participácie

„Participácia je jedným z nástrojov budovania dôvery verejnosti v politikov a inštitúcie. Žilinská župa sa zapojila do projektu, ktorého cieľom je podpora partnerstva a dialógu v oblasti tvorby verejných politík.“

Čo je úloha participátorov a prečo je zapájanie občanov dôležité?

Rozprávame sa s Veronikou Střelcovou z pracoviska participatívnej politiky.