Druhý zväzok Drámy vekov prevedie čitateľa cez dramatické úseky bohatej minulosti Izraela, od čias slávneho kráľa Šalamúna po príchod Ježiša Krista. Autorka odhŕňa oponu dejín a uvádza nás do hlbšieho významu dejinných udalostí a konania mnohých známych biblických postáv (Eliáš, Elizeus, Daniel, Jeremiáš…). Kniha osloví aj tých, ktorí chcú poodhaliť tajomstvo úspechu či príčiny úpadku ľudskej spoločnosti. • • • Číta Dagmar Sanitrová a Miroslav Trnavský. Citáty sú prevzaté z Biblie. Preložené z anglického originálu Prophets and Kings. Vydalo Štúdio Nádej, s.r.o. v roku 2022. → www.nadej.sk

Epizódy

episode thumbnail

51/60 • Duchovné oživenie

Ezdráš sa bojí následkov, ktoré môžu dopadnúť na Izraelcov pre ich hriechy, a hľadá milosť u Hospodina.

Ezdráš sa bojí následkov, ktoré môžu dopadnúť na Izraelcov pre ich hriechy, a hľadá milosť u Hospodina.

episode thumbnail

50/60 • Ezdráš

Kráľ Artaxerxes Longimanus vydáva nariadenie, na základe ktorého sa Židia môžu vrátiť do svojej vlasti a vykonať rozsiahle opravy Jeruzalema. 

Kráľ Artaxerxes Longimanus vydáva nariadenie, na základe ktorého sa Židia môžu vrátiť do svojej vlasti a vykonať rozsiahle opravy Jeruzalema. 

episode thumbnail

49/60 • Ester

Háman, nepriateľ židovského národa, dosiahol vydanie výnosu o vyhladení Židov v celej Ahasvérovej ríši. Boh však svoj ľud zachráni prostredníctvom…

Háman, nepriateľ židovského národa, dosiahol vydanie výnosu o vyhladení Židov v celej Ahasvérovej ríši. Boh však svoj ľud zachráni prostredníctvom…

episode thumbnail

48/60 • Tajomstvo úspechu Božieho diela

Ak sa bude Boží ľud s dôverou spoliehať na Hospodina, nik ho nepremôže.

Ak sa bude Boží ľud s dôverou spoliehať na Hospodina, nik ho nepremôže.

episode thumbnail

47/60 • Józua a anjel

Veľkňaz Józua prijíma od Hospodina poverenie na novú službu.

Veľkňaz Józua prijíma od Hospodina poverenie na novú službu.

episode thumbnail

46/60 • Pomoc Božích prorokov

Kým sa nepriatelia ľstivo usilujú zastaviť začaté dielo obnovy, Boh svojmu ľudu prostredníctvom prorokov posiela povzbudzujúce posolstvo.

Kým sa nepriatelia ľstivo usilujú zastaviť začaté dielo obnovy, Boh svojmu ľudu prostredníctvom prorokov posiela povzbudzujúce posolstvo.

episode thumbnail

45/60 • Návrat vyhnancov

Perzský kráľ Kýros umožňuje Izraelcom navrátiť sa do ich krajiny a znovu vybudovať chrám.

Perzský kráľ Kýros umožňuje Izraelcom navrátiť sa do ich krajiny a znovu vybudovať chrám.

episode thumbnail

44/60 • V jame s levmi

Obvineného Daniela hodia do jamy s levmi, ale tie mu neublížia. 

Obvineného Daniela hodia do jamy s levmi, ale tie mu neublížia. 

episode thumbnail

43/60 • Posledná noc Babylona

Bélšacarovi, ktorý sa pri bujarých oslavách rúha, oznamuje Boh zánik ríše.

Bélšacarovi, ktorý sa pri bujarých oslavách rúha, oznamuje Boh zánik ríše.

episode thumbnail

42/60 • Nebúkadnecarovo bláznovstvo

Prostredníctvom snov oznámil Boh pyšnému kráľovi, že sa blíži jeho pád. Keď sa pokorí pred Bohom, získa späť svoje stratené…

Prostredníctvom snov oznámil Boh pyšnému kráľovi, že sa blíži jeho pád. Keď sa pokorí pred Bohom, získa späť svoje stratené…