Druhý zväzok Drámy vekov prevedie čitateľa cez dramatické úseky bohatej minulosti Izraela, od čias slávneho kráľa Šalamúna po príchod Ježiša Krista. Autorka odhŕňa oponu dejín a uvádza nás do hlbšieho významu dejinných udalostí a konania mnohých známych biblických postáv (Eliáš, Elizeus, Daniel, Jeremiáš…). Kniha osloví aj tých, ktorí chcú poodhaliť tajomstvo úspechu či príčiny úpadku ľudskej spoločnosti. • • • Číta Dagmar Sanitrová a Miroslav Trnavský. Citáty sú prevzaté z Biblie. Preložené z anglického originálu Prophets and Kings. Vydalo Štúdio Nádej, s.r.o. v roku 2022. → www.nadej.sk

Web podcastu, kontaktný email

Kategórie:

Tento podcast vychádza od 12. 2. 2022 info

Priemerná dĺžka epizódy je 21 minút

Epizódy

episode thumbnail

41/60 • V ohnivej peci

Židovských mládencov, ktorí sa odmietli klaňať zlatej soche, uvrhne Nebúkadnecar do ohnivej pece, ale Boh ich zachráni.

Židovských mládencov, ktorí sa odmietli klaňať zlatej soche, uvrhne Nebúkadnecar do ohnivej pece, ale Boh ich zachráni.

episode thumbnail

40/60 • Nebúkadnecarov sen

Boh prostredníctvom sna odhaľuje kráľovi dôležité udalosti, ktoré sa odohrajú na konci dejín sveta.

Boh prostredníctvom sna odhaľuje kráľovi dôležité udalosti, ktoré sa odohrajú na konci dejín sveta.

episode thumbnail

39/60 • Daniel v Babylone

Daniel a jeho priatelia zostávajú verní Božím princípom aj na babylonskom dvore.

Daniel a jeho priatelia zostávajú verní Božím princípom aj na babylonskom dvore.

episode thumbnail

38/60 • Posolstvo nádeje

Vo chvíli nešťastia posiela Boh svojmu ľudu uistenie o svojej láske a sľubuje mu, že s ním v budúcnosti uzavrie…

Vo chvíli nešťastia posiela Boh svojmu ľudu uistenie o svojej láske a sľubuje mu, že s ním v budúcnosti uzavrie…

episode thumbnail

37/60 • Premárnená príležitosť

Nebúkadnecarove vojská dobývajú Jeruzalem. Mesto i chrám sú v troskách. 

Nebúkadnecarove vojská dobývajú Jeruzalem. Mesto i chrám sú v troskách. 

episode thumbnail

36/60 • Posledný judský kráľ

Za vlády Cidkiju pôsobí v zemi mnoho falošných prorokov. Najvýznamnejší z nich je Chananiáš, ktorý otvorene vystupuje proti Jeremiášovi.

Za vlády Cidkiju pôsobí v zemi mnoho falošných prorokov. Najvýznamnejší z nich je Chananiáš, ktorý otvorene vystupuje proti Jeremiášovi.

episode thumbnail

35/60 • Tvrdohlavosť Judejcov

Keďže sa kráľ a jeho poddaní odmietajú vrátiť k Bohu, dopadne na nich zaslúžený trest.

Keďže sa kráľ a jeho poddaní odmietajú vrátiť k Bohu, dopadne na nich zaslúžený trest.

episode thumbnail

34/60 • Jeremiáš

Prorok vyzýva ľudí, aby napravili svoje cesty. Keď to neurobia, celá zem sa dostane do rúk nepriateľov a Jeruzalem bude…

Prorok vyzýva ľudí, aby napravili svoje cesty. Keď to neurobia, celá zem sa dostane do rúk nepriateľov a Jeruzalem bude…

episode thumbnail

33/60 • Kniha zákona

Objavenie knihy Zákona v chráme je vítanou posilou Joziášovho reformátorského úsilia.

Objavenie knihy Zákona v chráme je vítanou posilou Joziášovho reformátorského úsilia.

episode thumbnail

32/60 • Menašše a Joziáš

V období vlády Menaššeho a Joziáša posiela Boh svojmu ľudu varovné posolstvá prostredníctvom prorokov Habakuka a Sofoniáša.

V období vlády Menaššeho a Joziáša posiela Boh svojmu ľudu varovné posolstvá prostredníctvom prorokov Habakuka a Sofoniáša.

Zo slávy do tieňa - informácie o podcaste

Za tvorbou podcastu stojí . Druhý zväzok Drámy vekov prevedie čitateľa cez dramatické úseky bohatej minulosti Izraela, od čias slávneho kráľa Šalamúna po príchod Ježiša Krista. Autorka odhŕňa oponu dejín a uvádza nás do hlbšieho významu dejinných udalostí a konania mnohých známych biblických postáv (Eliáš, Elizeus, Daniel, Jeremiáš…). Kniha osloví aj tých, ktorí chcú poodhaliť tajomstvo úspechu či príčiny úpadku ľudskej spoločnosti. • • • Číta Dagmar Sanitrová a Miroslav Trnavský. Citáty sú prevzaté z Biblie. Preložené z anglického originálu Prophets and Kings. Vydalo Štúdio Nádej, s.r.o. v roku 2022. → www.nadej.sk

Zo slávy do tieňa je zaradený do kategórie Náboženstvo a duchovnosť. Aktuálne najpopulárnješími podcastmi v tomto žánri sú God Bless, Godzone podcast, Kóšer podcast, SPOLCAST, Božie Slovo medzi nami.