Druhý zväzok Drámy vekov prevedie čitateľa cez dramatické úseky bohatej minulosti Izraela, od čias slávneho kráľa Šalamúna po príchod Ježiša Krista. Autorka odhŕňa oponu dejín a uvádza nás do hlbšieho významu dejinných udalostí a konania mnohých známych biblických postáv (Eliáš, Elizeus, Daniel, Jeremiáš…). Kniha osloví aj tých, ktorí chcú poodhaliť tajomstvo úspechu či príčiny úpadku ľudskej spoločnosti. • • • Číta Dagmar Sanitrová a Miroslav Trnavský. Citáty sú prevzaté z Biblie. Preložené z anglického originálu Prophets and Kings. Vydalo Štúdio Nádej, s.r.o. v roku 2022. → www.nadej.sk

Epizódy

episode thumbnail

60/60 • Obraz budúcej slávy

Skoro príde deň, keď Boh ukončí zlo a všetko utrpenie.

Skoro príde deň, keď Boh ukončí zlo a všetko utrpenie.

episode thumbnail

59/60 • Boží Izrael

Zámery, ktoré chcel Boh vykonať prostredníctvom Izraela, nakoniec vykoná prostredníctvom svojej cirkvi.

Zámery, ktoré chcel Boh vykonať prostredníctvom Izraela, nakoniec vykoná prostredníctvom svojej cirkvi.

episode thumbnail

58/60 • Po noci prichádza ráno

Nádej na príchod Mesiáša bola vo všetkých časoch svetlom v temnotách.

Nádej na príchod Mesiáša bola vo všetkých časoch svetlom v temnotách.

episode thumbnail

57/60 • Nehemiášova reforma

Pohania sú vylúčení zo zhromaždení, chrám očistený od nepriateľov a bohoslužby obnovené.

Pohania sú vylúčení zo zhromaždení, chrám očistený od nepriateľov a bohoslužby obnovené.

episode thumbnail

56/60 • Slávnostné zhromaždenie

Nehemiáš predčíta zhromaždenému ľudu Mojžišov zákon.

Nehemiáš predčíta zhromaždenému ľudu Mojžišov zákon.

episode thumbnail

55/60 • Nástrahy nepriateľov

Nehemiáš víťazí nad nepriateľmi v istote, že koná Božie dielo.

Nehemiáš víťazí nad nepriateľmi v istote, že koná Božie dielo.

episode thumbnail

54/60 • Víťazstvo nad chamtivosťou

Nehemiáš sa zastáva utláčaných a napomína veriteľov.

Nehemiáš sa zastáva utláčaných a napomína veriteľov.

episode thumbnail

53/60 • Oprava hradieb

Nehemiáš skúma zrúcaniny, povzbudzuje ľud a odoláva útokom nepriateľov.

Nehemiáš skúma zrúcaniny, povzbudzuje ľud a odoláva útokom nepriateľov.

episode thumbnail

52/60 • Muž činu a modlitby

Nehemiáš sa statočne hlási k svojmu ľudu. Perzský kráľ ho posiela do Jeruzalema.

Nehemiáš sa statočne hlási k svojmu ľudu. Perzský kráľ ho posiela do Jeruzalema.