Nehemiáš sa statočne hlási k svojmu ľudu. Perzský kráľ ho posiela do Jeruzalema.