Nehemiáš sa zastáva utláčaných a napomína veriteľov.