59/60 • Boží Izrael

59/60 • Boží Izrael

Zámery, ktoré chcel Boh vykonať prostredníctvom Izraela, nakoniec vykoná prostredníctvom svojej cirkvi.