Čo viac odznelo na našom webinári? Náš riaditeľ, Lukáš Sekelský, prezentoval rôzne behaviorálne inovácie na zaujímavých príkladoch, ako aj inovatívnych prístupoch v našich projektoch.