Prinášame poslednú časť podcastu z našej edície Webinár: Inovácie vo verejnej správe s aplikáciou na zdravotníctvo. Naša kolegyňa Dominika Holubjaková odprezentovala novú pripravovanú koncepciu starostlivosti. Dominika je súčasťou nášho tímu Beet ako špecialista v oblasti stratégie a rozvoja so zameraním na tvorbu strategických zámerov, analýz a implementačných plánov vo vymedzených oblastiach štátnej zdravotnej politiky. Súčasne participuje na príprave stratégie integrovanej sociálnej a zdravotnej starostlivosti a tiež na reforme optimalizácie siete nemocníc.