Boxová ulička je podcast s rôznymi osobnosťami, s ktorými debatujeme o novinkách, zaujímavostiach a témach súvisiacich s F1 a ďalšími motošportovými kategóriami. Príjemné počúvanie želá Laco Urbán.

YouTube: https://bit.ly/3HHBZqU
Instagram: https://www.instagram.com/boxovaulicka/
TikTok: https://www.tiktok.com/@boxovaulicka

Epizódy