Asertívny hnev je jedna z emócií, ktoré sa v Terapii zameranej na emócie snažíme pri kontakte s emočnou bolesťou spolu s klientom vyvolať. To býva často sťažené získanými presvedčeniami klienta o tom „čo by mal a čo nie“. Z tohto dôvodu som sa rozhodol odštartovať mini seriál o asertívnych právach, ktoré je možné vnímať ako „protijed“ na manipuláciu. S ich pomocou sa z obmedzení plynúcich z toho „čo by klient mal a čo nie“ stáva vyjadrenie asertívneho hnevu voľným tlmočením toho „čo klient chce a čo nie“. Toto je jeho audioverzia.