Význam častého zameriavania pozornosti klienta do svojho tela v Terapii zameranej na emócii