Úloha mentalizácie, intersubjektivity a väzby v terapeutickom vzťahu v Terapii zameranej na emócie.