Biblické štúdium
Edukačno-misijného centra (EMC) ECAV

názov: Labyrint sporov a sila lásky

rečník: Mgr. Jaroslav Petro

18. február 2024