Biblické štúdium Edukačno-misijného centra (EMC) ECAV

názov: Labyrint sporov a sila lásky

rečník: Mgr. Katarína Hudáková

25. februára 2024