Biblické štúdium Edukačno-misijného
centra (EMC) ECAV
názov: Na potulkách s Lukášom…
rečníčka: Doc. PaedDr. Katarína Valčová, PhD.
19. november 2023
V prípade, ak chcete podporiť Edukačno-misijné centrum ECAV finančne:

https://www.edumiscentrum.sk/product/chcem-podporit-emc/