Biblické štúdium Edukačno-misijného centra (EMC) ECAV
názov: Na potulkách s Lukášom…
rečník: Mgr. Martin Šefranko
3. december 2023