Biblické štúdium Edukačno-misijného centra (EMC) ECAV

názov: Na potulkách s Lukášom…

rečník: Ing. Mgr. Michal Findra

26. november 2023