Táto epizóda sa zameriava na forenznú lingvistiku, popisuje príklady, ako sa využíva a aké sú metódy pri posudzovaní dôkazov.

Zdroje:
Malcolm Coulthard , Alison Johnson, et al. An Introduction to Forensic Linguistics: Language in Evidence. 2016
http://www.mirandawarning.org/whatareyourmirandarights.html
https://www.researchgate.net/publication/350287297_THE_ROLE_OF_FORENSIC_LINGUISTICS_IN_CRIME_INVESTIGATION_USES_IN_LEGAL_PROCEEDINGS

Kde ma nájdete:
Instagram: https://www.instagram.com/linguist_gabi/

Web: https://linguistgabi.wordpress.com/

Ďakujem, že ste si vypočuli túto epizódu. 

~Gabi