S istou formou agresie sa stretol už každý z nás. Stačí jeden náročný deň, neadekvátna reakcia na náš mail, jedna nevhodná poznámka, alebo stretnutie na ceste so zmäteným vodičom a zrazu sa aj z celkom pokojného človeka spustí vlna nadávok a urážok. Alebo v opačnom prípade, tieto pocity v sebe dusíme, až sa nakopia a vybuchneme v úplne nečakanom momente. O tom, aké formy agresie poznáme, ako s ňou pracovať a či nám môže niekedy aj pomôcť, hovorí klinický psychológ a súdny znalec Dušan Kešický.