Veľa zaužívaných vzorcov si do vzťahu prenášame podľa toho, čo sme videli u našich rodičov. Psychologická poradkyňa Jolana Kusá hovorí, že o tom, ako by to malo fungovať v rodine, by sme sa mali učiť už v škole, aby sme do vzťahu nevstupovali nepripravení. Od partnera stále očakávame, že zariadi naše šťastie a spokojnosť, no zabúdame, že je to v prvom rade naša zodpovednosť. V manželstve by sme mali komunikovať tak, ako keď pripravujeme sendvič. Najskôr pochvala, potom ako by sme niektoré veci chceli zmeniť a vyjadrenie našich pocitov. Hovorí tiež, že protiklady sa síce priťahujú, ale oveľa častejšie sa rozvádzajú.