Sny nie sú náhoda. Objavujú sa nám v nich všetky naše potlačené emócie. Ak by sme nesnívali, bol by to problém. Psychológ Dušan Fábik hovorí, že by nás zaplavilo množstvo rôznych nespracovaných emócií, ktoré by vyvolávali napríklad stres alebo úzkosť. Naše sny nám pomáhajú sa vysporiadať s vedome, alebo aj nevedome potlačenými emóciami počas dňa, a preto by sme im mali venovať dostatočnú pozornosť.